ازدواج با فرق اسلامی

08 09 2022 621335 شناسه:

اگر دختر شيعه با مردي كه داراي مسلك اهل حق است ازدواج نمايد آيا محرميت ايجاد مي‌شود و اين ازدواج مشروع است؟ و آيا فرزندي كه از اين زوج متولد مي‌شود طهارت مولد دارد و حلال‌زاده است؟

عنوان اهل حق بر چند گروه اطلاق مي‌شود. معيار حكم شرعي آن است كه اگر كسي به همه اصول مذهبي معتقد باشد ازدواج با وي جايز و فرزند نيز داراي طهارت مولد بوده و حلال زاده است.

 


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات