مرکز تخصصی تفسیر وعلوم قرآنی اسراء - اراک

بسمه تعالي

مقدمه:

مراكز علمي، فرهنگي و دينيِ اصيلي كه پايه گذاران تمدّن و ارزشهاي جامعهٴ متعالي هستند، همواره براساس منابع وحياني، يعني صُحف الهي خصوصاً قرآن كريم و نيز از سنّت و سيرهٴ انبياي عِظام و معصومان گرام، خصوصاً عترت طاهره براساس روشهاي معتبر عقلي و نقلي و شهودي مسير فهم حقيقت و دين را هموار نموده و بر آن همّت ميگمارند.

 


از آنجا که مرجع عالي‌قدر، حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي(مدّ ظلّه العالي) براساس مدرسه فكري، فرهنگي و ديني خاص خود در جهت يك تمدّن عظيم توحيدي نوين گام نهاده و با نظامبخشي به علوم و دانشهاي اصيل و برخورداري از روشهاي معرفتي جامع، كامل، تلفيقي و هماهنگ، ضمن حفظ دستاوردهاي ارزشمند و ميراث گرانقدر علمي بجا مانده از دانشمندان علوم مختلف و اصلاح و تكميل دانش و روش آن، افزايش كمّي و كيفي فراواني بر آن داشتهاند كه از ساليان دور، آغاز و اکنون به بلوغ و توانمندي خويش باريافت؛

لذا سازمان آموزش عالي إسراء به عنوان يک مرکز علمي اسلامي غير دولتي، در مجموعه آموزشي و پژوهشي کشور به خصوص حوزه علميه، براي آموزش و توسعه دانش بشري مبتني بر غايتگرايي آفرينش، آموزههاي وحياني پايهگذاري شده و بر اين باور است که در تعاليم اسلام و براساس انديشه حکمت متعاليه و مکتب امام صادق(عليه السلام) که تبلور ناب آن ميباشد، ظرفيت و جامعيتي نهفته است که با کشف، تبيين و کاربردي کردن آن، ميتوان در علوم و فنون بشري به ويژه علوم انساني ـ اجتماعي تحوّلي عظيم پديد آورد و در پرتو آن عالمان شايسته و فرهيخته تربيت کرد.

 


 اهدف:

گسترش جهاني علوم وحياني براساس انديشه هاي تفسيري، فلسفي، کلامي و فقهي مرجع عالي‌قدر حضرت آيت‌الله جوادي آملي(دام ظلّه) در جهت:

1. آموزش و تربيت پژوهشگران، فضلاء و مدرسان کارآمد، خلّاق و مبتکر درحوزههاي علوم ديني.

2. توسعه و ايجاد ظرفيتهاي آموزشي و پژوهشي در حوزه­هاي مذکور.

3 . تثبيت و تحكيم بنيانهاي نظري و تقويت علمي مباني نظري حکومت اسلامي و دفاع از انديشههاي متعالي اسلام ناب.

4 . تقويت پژوهش، به ويژه در جهت تحقق نظامهاي معرفتي برپايه تعاليم اسلام و گسترش مرزهاي علوم اسلامي و تحقيقات ميان رشتهاي بين علوم اسلامي و علوم انساني ـ اجتماعي و ارائه دستاوردهاي آن.

5 . گسترش و افزايش تعاملات و ارتباط علمي، مخصوصاً ميان نخبگان در حوزههاي مذکور.

6 . تقويت بنيه علمي دانش‌پژوهان و اساتيد در جهت نظريه‌پردازي، نوآوري علوم انساني اسلامي.

7 . ساماندهي پراکندگي واحدهاي آموزشي از جمله مؤسسات و مراکز واحدهاي بين‌الملل و برون مرزي.

8 . ارزيابي مستمر عملکرد و ترسيم مسير تعالي مراکز سازمان.

9. نهادينه نمودن کيفيت آموزش و پژوهش و فناوري در جهت تحقق اهداف سازمان.

10. استفاده از فناوري هاي جديد براي بالا بردن سرعت، دقت و کارآمدي آموزش و پژوهش و تسهيل ارتباطات علمي، با توجه به مقتضيات و نيازهاي جامعه، با اين تأکيد که فناوري همواره نقش ابزاري براي تحقق رسالت سازمان داشته باشد.

 

 

 

مدیریت مرکز اراک :

حجت الاسلام والمسلمین قاسم عبداللهی

معاون پژوهش و آموزش:

حجت الاسلام یونس منتظری