مرکز تخصصی کلام

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

 حوزه های علميه در تاريخ تشيع، توليد فكر و انديشه در همه زمينه‌ها، به ويژه‌ موارد مورد نياز جهان اسلام، روابط ميان ملت‌ها و نظريه پردازي براي نظام‌هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در سطح كلان، تربيت علما و مجتهدين در زمينه‌هاي مختلف، به ويژه در وضعيت جهان امروز كه بتواند نقش هدايت مردم را متكفل شود،  را بر عهده دارد.

دور اندیشی حکیم عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی، مفسر کبیر قرآن در بینانگذاری حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام در شهرستان آمل، ریشه در چنین تکلیفی دارد و همواره معظم له تاکید موکد به پرورش و آموزش فضلاء، طلاب و دانش پژوهان حوزوی مبذول می فرمایند.

بر این اساس حوزه علمیه  امام حسن عسکری علیه السلام، تحت اشراف معظم له مصمّم شد در شهرستان آمل، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در قالب چهار مرکز: 

الف) مدرسه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام؛

ب  ) موسسه آموزش عالی حوزوی  امام حسن عسکری (علیه السلام) ؛

ج   ) پژوهشگاه علوم وحیانی امام حسن عسکری (علیه السلام) ؛

د   ) مرکز تدوین کتب آموزشی امام حسن عسکری (علیه السلام) ؛

راه اندازی نمای

مرکز تخصصی کلام

به حول قوه الهی و در ظل توجهات حضرت بقیة الله الاعظم این مرکز بر اساس مجوز مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سطح 2(کارشناسی) و در رشته کلام اسلامی در سال تحصیلی 88-89  فعالیت خود را آغاز نمود.

و تاکنون 6 دوه دانش پژوه پذیرش نموده است حوزه های علمیه تشیع از دیر باز شناخت و ترویج دین را اساسی ترین وظیفه خود دانسته و هر زمان به تناسب نیازمندیهای فرهنگی ، دینی جامعه به این امر مقدس پرداخته است .

در این زمان تطبیق آموزش های حوزوی بر نیازهای نوشونده زمان و جوامع اسلامی و لزوم پاسخگویی حوزه های علیمه به نیاز های تخصصی جامعه در رشته های مختلف علوم اسلامی از جمله تفسیر ؛ فلسفه و کلام و تبلیغ  حرکتی اساسی از سوی حوزه های علمیه را  می طلبد تا در مقابل جهانی امر تبلیغاتی بتوانند پیام های دینی را مطرح و مخاطبان را به خود  جلب و به هدایت آنان بپردازند.

از این رو تربیت مبلغان ، مفسران و پژوهشگران کار آزموده ، خبره و آشنا به علوم  و فنون ضرورت می یابد، تا برای خدمت در عرصه های پژوهشی و تبلیغی حضوری کارشناسانه و فعال داشته باشند، بر این اساس حوزه علمیه  امام حسن عسکری علیه السلام، تحت اشراف این فقیه فرزانه و حکیم متاله مصمّم شد در شهرستان آمل، موسسه آموزشی عالی حوزوی در پنج مرکز تخصصی (کلام، فقه، فلسفه، تفسیر ، شیعه شناسی و مهدویت)زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و طبق آیین نامه ها و مقررات آن مرکز باشد، را راه اندازی کند.

اهداف

1_ ارتقاء سطح علمی و آموزشی استان؛

2_ تأمین نیازهای دینی درحوزه‌های مختلف برای مرکز متعدد ؛

3_ ایجاد فضای علمی – آموزشی و پژوهشی برای نخبگان حوزوی که در این استان حضور دارند؛

4 - ایجاد اشتیاق در بین  جوانان منطقه و توجه به حوزه‌های علمیّه با توجه به موقعیّت علمی و اعطای مدرک.