پرداخت دیه از بیت المال

08 09 2022 570366 شناسه:

آيا ديه جرح عمدي كه ضاربين ناشناس بعد از عمل ضرب و جرح عمدي متواري شوند و بعد از گذشت چندين ماه از ضاربين مذكور خبري به دست نيايد مي‌تواند همانند ديه قتل از بيت‌المال پرداخت شود يا نه؟

جواب: مجروح به جرح عمدي يا غيرعمدي سهمي در بيت‌المال ندارد, بنابراين حكومت اسلامي موظّف به پرداخت ديه يا غرامت ديگر نيست.
جوادي آملي 30/1/95
​​​​​​​


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات