گزارش تصویری چهارمین نشست مجمع علمی - اجتماعی اساتید حوزه و دانشگاه شهرستان آمل

پایگاه اطلاع رسانی اسرا: چهارمین نشست علمی با موضوع : « انتظار جوان از دین از منظر آیت الله العظمی جوادی آملی » برگزار شد .  این نشست علمی  به همت مجمع گفتمان علمی اجتماعی اساتید حوزه و دانشگاه شهرستان آمل مورخ 18مهرماه 1401 در دفتر مرجعیت دینی و علمی حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی (دامت برکاته )  برگزار شده است .

555
22 10 2022