27 02 2023 1136881 شناسه:
image
اخبار مراکز

برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه فضای مجازی ویژه طلاب مدرسه علمیه امام حسن عسکری (ع) تهران

کارگاه آموزشی سواد رسانه فضای مجازی ویژه طلاب مدرسه علمیه امام حسن عسکری (ع) تهران و مرکز تخصصی اسرای تهران واقع در میدان هروی برگزار شد.

کارگاه آموزشی سواد رسانه فضای مجازی ویژه طلاب مدرسه علمیه امام حسن عسکری (ع) تهران و مرکز تخصصی اسرای تهران واقع در میدان هروی برگزار شد.
 

اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی

در این کارگاه، حسن صدرایی عارف، سردبیر خبرگزاری حوزه با بیان اینکه فضای سایبری همان نقش حاکمیت را دارد، گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد و این عبارت در خصوص هیچ موضوع و یا پدیده دیگری به کار نرفته است که حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه فضای مجازی دارد.

 

تنوع در فضای مجازی 

مدرّس سواد رسانه با بیان اینکه فضای مجازی برای عموم مردم جاذبه دارد، افزود: تنوعی که در فضای مجازی وجود دارد موجب می شود تا برخی نوجوانان که از واقعیت وجودی خود ناراضی هستند، بتوانند در فضای مجازی به آن چیزی که دوست دارند برسند و به نمایش بگذراند.

در ادامه این کارگاه، مفاهیم فضای مجازی و سایبری و نقش حکمرانی آن در سبک زندگی ایرانی اسلامی بررسی و تبیین شد.