نقش فطرت در تعالی انسان از دیدگاه حکمای معاصر (شهید مطهری و آیت الله جوادی آملی)

12 09 2022 615496 شناسه:
نویسنده: زینب یوسفی
چکیده:
یکی از مباحث بسیار مهم و ارزشمند کلامی و فلسفی، بحث فطرت است. انسان این اعجوبه خلقت، بر فطرت آفریده شده و سرشتی روحانی و معنوی دارد. ارتباط این دو مقوله عظیم آفرینش، رابطه معناداری است که ما را به تأمّل و تعمّق فراوانی وا می‌دارد. در این پژوهش، بر تبیین ویژگی‌ها، متعلّقات و مصادیق امور فطری و...