احياء میرات حدیثی شیعه

29 09 2021 46795 شناسه:

با عنایت به گسترهٴ و عمق انديشه‌هاي عالي دانشمند ارجمند  استاد حضرت
آيت‌الله جوادي آملي به عنوان يك مرجع ديني و به عنوان استاد مسلمّ و متفكرّ در
حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي و با نام‌آوري در عرصه تفسير و نظرات بديع و
تمدن‌ساز و با عنايت به اينکه انديشه‌هاي معظم‌له در طول دوران


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات