لطفاً نظر شريفتان را درباره جواز و يا عدم جواز جماعت در نماز روز عيد غدير»صلاة الغدير« مرقوم فرماييد

29 09 2021 40195 شناسه:

روز غدير خم از اعياد بزرگ اسلامي است و نماز خاص دارد ليكن همانند
روز مبعث است كه از اعياد عظيم ديني است و نماز مخصوص دارد ولي
به جماعت


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات