13 12 2016 370586 شناسه:

مرکز تفسیر وعلوم قرآنی إسراء - نجف الاشرف

 

1ـ مقدمه

در راستاي ترويج تفکر، فرهنگ و انديشه اسلامي بخصوص جايگاه و منزلت عقل در هندسه معرفت ديني  و ارتباط آن با جوانب مختلف علوم و معارف خصوصا اقتصاد ، صنعت و فناوري با آن علوم که ارتباط اين دانشها فقط در سايه علوم انساني بخصوص علوم اسلامي امکان پذير است، مي توان با احداث مرکز علمی ، تحقیقاتی و آموزشی علوم انساني اسلامي وايجاد شيوه ها و راهکارهاي نوين درارائه دانش و عقايد ديني و پيوند بين آن دو را ايجاد نمود وآموزه هاي ديني رابا ساير علوم پيوند داده و با تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، روابط بین الملل و ... وارد جامعه نمود .

سازمان آموزش عالي إسراء : به عنوان يک مرکز اسلامي غير دولتي، در مجموعه آموزش عالي کشور جمهوری عراق براي آموزش و توسعه دانش بشري مبتني برغايت گرائي آفرينش، آموزه هاي وحياني پايه گذاري شده و براين باور است که درتعاليم اسلام و بر اساس اندیشه حکمت متعالیه و مکتب امام صادق عليه السلام که تبلور ناب آن مي باشد، ظرفيت و جامعيتي نهفته است که با کشف، تبيين و کاربردي کردن آن، مي توان درعلوم و فنون بشري به ويژه علوم انساني- اجتماعي تحولي عظيم پديد آورد و درپرتو آن عالمان شايسته و فرهيخته تربيت کرد .

مرکز برمبناي اصول و ارزشهاي وحیانی، علم را نوري خدايي، سرمايه اي والا ومايه کمال و تعالي انسانهاي مستعد و مهذب مي داند و معتقد است که تعليم و تعلم همراه با تهذيب نفس، درراستاي حرکت انبياء الهي عليهم السلام و مهمترين رسالت انسان است و تنها با الهي شدن انگيزه ها و هدفها و توام شدن علم و عمل، نقش حقيقي علم در جامعه بشري ايفا خواهد شد .

و از آنجا که نگاه جامع، ژرف‌انديش و تحليلي به موضوعات اساسي و راهبردي دين كه در آثار بياني و مرجع عالیقدر حضرت آيت الله الظمي جوادي آملي (مد ظله العالي) آمده است و مي تواند سند راهبردي قوي براي جوامع بشري باشد و امروزه مباحث اجتماعي و اعتقادي نيز سخت به اين كنكاش حياتي نيازمنديم این مرکز تحت اشراف معظم له فعالیت خواهد نمود. 

 

2  -  اهداف:

1 .  تبين ، ترويج و تعميق علوم اسلامي در حوزه‌هاي مختلف؛

2 . تربيت استادان و محققان متعهد و متدين در زمينه علوم انسانی اسلامی  جهت تأمين نيازهاي جامعه علمي و ديني داخل و خارج كشور جمهوری عراق.

3 . تقويت پژوهش به ويژه در جهت تحقق نظامهاي معرفتي برپايه تعاليم اسلام,گسترش مرزهاي علوم اسلامي و تحقيقات ميان رشته اي بين علوم اسلامي و علوم انساني - اجتماعي و ارائه دستاوردهاي آن .

4.  پاسخگويي به نيازهاي تمدني جهان اسلامي؛

5.  گسترش و افزايش تعاملات و  ارتباط علمي مخصوصاَ ميان نخبگان در حوزه هاي مذکور.

6 - تلفيق اهداف کالبدي با اهداف اجتماعي و فرهنگي.

8 - تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی، روابط بین الملل و ... بر اساس معارف اسلامی.

9 - ايجاد بستر لازم جهت جذب دانشجو و اساتيد عالم و متدين از ساير كشورها

10-تقويت بنيه علمي دانشجويان و اساتيد درجهت نظريه‌پردازي، نوآوري علوم انسانی اسلامی

11 - ارتباط آموزشي و پژوهشي با انديشمندان و مراكز علمي دين‌پژوهي داخل و خارج از كشور

12 - رشد فزاينده علمي از راههايي مانند تقويت فضاي برخوردار از نشاط، انگيزه، خلاقيت و آزاد انديشي علمي، دانش پژوهي، ترويج روحيه نقادي، انتقاد پذيري و رسيدن به تفاهم، ايجاد بنيه لازم براي کسب مدارج علمي بالاتر و تسهيل دستيابي به منابع علمي و اطلاعات .


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات
13 12 2016 370586 شناسه:

مرکز تفسیر وعلوم قرآنی إسراء - نجف الاشرف

 

1ـ مقدمه

در راستاي ترويج تفکر، فرهنگ و انديشه اسلامي بخصوص جايگاه و منزلت عقل در هندسه معرفت ديني  و ارتباط آن با جوانب مختلف علوم و معارف خصوصا اقتصاد ، صنعت و فناوري با آن علوم که ارتباط اين دانشها فقط در سايه علوم انساني بخصوص علوم اسلامي امکان پذير است، مي توان با احداث مرکز علمی ، تحقیقاتی و آموزشی علوم انساني اسلامي وايجاد شيوه ها و راهکارهاي نوين درارائه دانش و عقايد ديني و پيوند بين آن دو را ايجاد نمود وآموزه هاي ديني رابا ساير علوم پيوند داده و با تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، روابط بین الملل و ... وارد جامعه نمود .

سازمان آموزش عالي إسراء : به عنوان يک مرکز اسلامي غير دولتي، در مجموعه آموزش عالي کشور جمهوری عراق براي آموزش و توسعه دانش بشري مبتني برغايت گرائي آفرينش، آموزه هاي وحياني پايه گذاري شده و براين باور است که درتعاليم اسلام و بر اساس اندیشه حکمت متعالیه و مکتب امام صادق عليه السلام که تبلور ناب آن مي باشد، ظرفيت و جامعيتي نهفته است که با کشف، تبيين و کاربردي کردن آن، مي توان درعلوم و فنون بشري به ويژه علوم انساني- اجتماعي تحولي عظيم پديد آورد و درپرتو آن عالمان شايسته و فرهيخته تربيت کرد .

مرکز برمبناي اصول و ارزشهاي وحیانی، علم را نوري خدايي، سرمايه اي والا ومايه کمال و تعالي انسانهاي مستعد و مهذب مي داند و معتقد است که تعليم و تعلم همراه با تهذيب نفس، درراستاي حرکت انبياء الهي عليهم السلام و مهمترين رسالت انسان است و تنها با الهي شدن انگيزه ها و هدفها و توام شدن علم و عمل، نقش حقيقي علم در جامعه بشري ايفا خواهد شد .

و از آنجا که نگاه جامع، ژرف‌انديش و تحليلي به موضوعات اساسي و راهبردي دين كه در آثار بياني و مرجع عالیقدر حضرت آيت الله الظمي جوادي آملي (مد ظله العالي) آمده است و مي تواند سند راهبردي قوي براي جوامع بشري باشد و امروزه مباحث اجتماعي و اعتقادي نيز سخت به اين كنكاش حياتي نيازمنديم این مرکز تحت اشراف معظم له فعالیت خواهد نمود. 

 

2  -  اهداف:

1 .  تبين ، ترويج و تعميق علوم اسلامي در حوزه‌هاي مختلف؛

2 . تربيت استادان و محققان متعهد و متدين در زمينه علوم انسانی اسلامی  جهت تأمين نيازهاي جامعه علمي و ديني داخل و خارج كشور جمهوری عراق.

3 . تقويت پژوهش به ويژه در جهت تحقق نظامهاي معرفتي برپايه تعاليم اسلام,گسترش مرزهاي علوم اسلامي و تحقيقات ميان رشته اي بين علوم اسلامي و علوم انساني - اجتماعي و ارائه دستاوردهاي آن .

4.  پاسخگويي به نيازهاي تمدني جهان اسلامي؛

5.  گسترش و افزايش تعاملات و  ارتباط علمي مخصوصاَ ميان نخبگان در حوزه هاي مذکور.

6 - تلفيق اهداف کالبدي با اهداف اجتماعي و فرهنگي.

8 - تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی، روابط بین الملل و ... بر اساس معارف اسلامی.

9 - ايجاد بستر لازم جهت جذب دانشجو و اساتيد عالم و متدين از ساير كشورها

10-تقويت بنيه علمي دانشجويان و اساتيد درجهت نظريه‌پردازي، نوآوري علوم انسانی اسلامی

11 - ارتباط آموزشي و پژوهشي با انديشمندان و مراكز علمي دين‌پژوهي داخل و خارج از كشور

12 - رشد فزاينده علمي از راههايي مانند تقويت فضاي برخوردار از نشاط، انگيزه، خلاقيت و آزاد انديشي علمي، دانش پژوهي، ترويج روحيه نقادي، انتقاد پذيري و رسيدن به تفاهم، ايجاد بنيه لازم براي کسب مدارج علمي بالاتر و تسهيل دستيابي به منابع علمي و اطلاعات .