گزارش تصویری افتتاحیه حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام و موسسه تخصصی إسرا تهران سال 1401-1402

افتتاحیه حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام و موسسه تخصصی إسرا تهران که شامل دروس حوزوی رسمی (فقه و اصول) و دروس تخصصی (تفسیر قرآن) تحت اشراف و هدایت مرجعیت عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی (زید عزه) برگزار گردید.

555
12 10 2022