22 12 2022 867074 شناسه:
image
اخبار آموزش

جلسه کانون علمی دانش پژوهان و اهدای جوایز به نفرات برتر

به مناسبت هفته پژوهش ، جلسه کانون علمی دانش پژوهان در موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسن عسگری (ع) آمل بر گزار شد و به نفرات برتر کانون های علمی جوایز اهدا گردید. 

به مناسبت هفته پژوهش ، جلسه کانون علمی دانش پژوهان در موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسن عسگری (ع) آمل بر گزار شد و به نفرات برتر کانون های علمی جوایز اهدا گردید.