08 02 2024 2332494 شناسه:
image

برگزاری کرسی آزاد اندیشی

با موضوع: 🔻تحلیل جبرگرایانه ابلیس  از نظر عین القضات همدانی و نقد آن براساس تفسیر تسنیم 🔸با حضور اساتید محترم و دانش پژوهان معزز در سالن همایش موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسن عسکری ع آمل


​​​​​​​با موضوع:
🔻تحلیل جبرگرایانه ابلیس  از نظر عین القضات همدانی و نقد آن براساس تفسیر تسنیم

🔸با حضور اساتید محترم و دانش پژوهان معزز

در سالن همایش
موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسن عسکری ع آمل