04 02 2024 2297350 شناسه:
image

آیین اختتامیه بیست و پنجمین همایش کتاب سال حوزه در قم برگزار شد

آیین اختتامیه بیست و پنجمین همایش کتاب سال حوزه روز پنجشنبه (12 بهمن ماه) در سالن همایش مدرسه علمیه دارالشفاء قم برگزار شد.

آیین اختتامیه بیست و پنجمین همایش کتاب سال حوزه روز پنجشنبه (12 بهمن ماه) در سالن همایش مدرسه علمیه دارالشفاء قم برگزار شد. در این آیین چهار اثر به عنوان اثر برگزیده، ۲۱ اثر به عنوان آثار شایسته قدردانی و ۳۲ اثر به عنوان آثار شایسته تحسین شناخته شدند.