نیاز بشر به دین و دلایل آن نزد متفکران معاصر

برخی دین را به رابطه فردی میان انسان و خدا و حیات معنوی او محدود کرده‌اند اما برخی در مقابل تاکید می‌کنند که دین ناظر به تمام ساحت‌های حیات انسانی می‌باشد.

دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات