بسمه تعالی

مقدمه:

مراکز علمی، فرهنگی و دینیِ اصیلی که پایهگذاران تمدّن و ارزشهای جامعهٴ متعالی هستند، همواره براساس منابع وحیانی، یعنی صُحف الهی خصوصاً قرآن کریم و نیز از سنّت و سیرهٴ انبیای عِظام و معصومان گرام، خصوصاً عترت طاهره براساس روشهای معتبر عقلی و نقلی و شهودی مسیر فهم حقیقت و دین را هموار نموده و بر آن همّت میگمارند.

از آنجا که مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(مدّ ظلّه العالی) براساس مدرسه فکری، فرهنگی و دینی خاص خود در جهت یک تمدّن عظیم توحیدی نوین گام نهاده و با نظامبخشی به علوم و دانشهای اصیل و برخورداری از روشهای معرفتی جامع، کامل، تلفیقی و هماهنگ، ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند و میراث گرانقدر علمی بجا مانده از دانشمندان علوم مختلف و اصلاح و تکمیل دانش و روش آن، افزایش کمّی و کیفی فراوانی بر آن داشتهاند که از سالیان دور، آغاز و اکنون به بلوغ و توانمندی خویش باریافت؛ لذا سازمان آموزش عالی إسراء به عنوان یک مرکز علمی اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزشی و پژوهشی کشور به خصوص حوزه علمیه، برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی بر غایتگرایی آفرینش، آموزههای وحیانی پایهگذاری شده و بر این باور است که در تعالیم اسلام و براساس اندیشه حکمت متعالیه و مکتب امام صادق(علیه السلام) که تبلور ناب آن میباشد، ظرفیت و جامعیتی نهفته است که با کشف، تبیین و کاربردی کردن آن، میتوان در علوم و فنون بشری به ویژه علوم انسانی ـ اجتماعی تحوّلی عظیم پدید آورد و در پرتو آن عالمان شایسته و فرهیخته تربیت کرد.

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن اسرا واحد اراک در سال 1396 زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آیت الله دری نجف آبادی در شهر اراک، محل مدرسه علمیه خاتم الانبیاء تاسیس گردید . در سال تحصیلی 1400 رشته تخصصی فلسفه اسلامی نیز به موسسه اضافه گردید.

 

 

ماده 1) اهدف:

گسترش جهانی علوم وحیانی براساس اندیشههای تفسیری، فلسفی، کلامی و فقهی مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله جوادی آملی(دام ظلّه) در جهت:

1. آموزش و تربیت پژوهشگران، فضلاء و مدرسان کارآمد، خلّاق و مبتکر درحوزههای علوم دینی.

2. توسعه و ایجاد ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه­های مذکور.

3 . تثبیت و تحکیم بنیانهای نظری و تقویت علمی مبانی نظری حکومت اسلامی و دفاع از اندیشههای متعالی اسلام ناب.

4 . تقویت پژوهش، به ویژه در جهت تحقق نظامهای معرفتی برپایه تعالیم اسلام و گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشتهای بین علوم اسلامی و علوم انسانی ـ اجتماعی و ارائه دستاوردهای آن.

5 . گسترش و افزایش تعاملات و ارتباط علمی، مخصوصاً میان نخبگان در حوزههای مذکور.

6 . تقویت بنیه علمی دانش‌پژوهان و اساتید در جهت نظریه‌پردازی، نوآوری علوم انسانی اسلامی.

7 . ساماندهی پراکندگی واحدهای آموزشی از جمله مؤسسات و مراکز واحدهای بین‌الملل و برون مرزی.

8 . ارزیابی مستمر عملکرد و ترسیم مسیر تعالی مراکز سازمان.

9. نهادینه نمودن کیفیت آموزش و پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف سازمان.

10. استفاده از فناوریهای جدید برای بالا بردن سرعت، دقت و کارآمدی آموزش و پژوهش و تسهیل ارتباطات علمی، با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه، با این تأکید که فناوری همواره نقش ابزاری برای تحقق رسالت سازمان داشته باشد.

 
رشته ها 
رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن سطح 3
رشته تخصصی فلسفه اسلامی سطح 3
 
اکثر اساتید موسسه از اساتید قم بوده و با توجه به هدف موسسه مبنی بر استفاده از ظرفیت علمی شهرستان اراک موسسه از اساتید شهرستان اراک نیز بهره مند است.
 
در حال حاضر 20 نفر در رشته تفسیر  و 4 نفر در رشته تخصصی فلسفه اسلامی مشغول به تحصیل هستند .  
 
آدرس:اراک، کمربندی شمالی، میدان امام حسن(علیه السلام) مدرسه علمیه خاتم الانبیاء، مؤسسه تفسیر و علوم قرآنی_فلسفه اسلامی

 

 

 


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات

 

بسمه تعالی

مقدمه:

مراکز علمی، فرهنگی و دینیِ اصیلی که پایهگذاران تمدّن و ارزشهای جامعهٴ متعالی هستند، همواره براساس منابع وحیانی، یعنی صُحف الهی خصوصاً قرآن کریم و نیز از سنّت و سیرهٴ انبیای عِظام و معصومان گرام، خصوصاً عترت طاهره براساس روشهای معتبر عقلی و نقلی و شهودی مسیر فهم حقیقت و دین را هموار نموده و بر آن همّت میگمارند.

از آنجا که مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی(مدّ ظلّه العالی) براساس مدرسه فکری، فرهنگی و دینی خاص خود در جهت یک تمدّن عظیم توحیدی نوین گام نهاده و با نظامبخشی به علوم و دانشهای اصیل و برخورداری از روشهای معرفتی جامع، کامل، تلفیقی و هماهنگ، ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند و میراث گرانقدر علمی بجا مانده از دانشمندان علوم مختلف و اصلاح و تکمیل دانش و روش آن، افزایش کمّی و کیفی فراوانی بر آن داشتهاند که از سالیان دور، آغاز و اکنون به بلوغ و توانمندی خویش باریافت؛ لذا سازمان آموزش عالی إسراء به عنوان یک مرکز علمی اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزشی و پژوهشی کشور به خصوص حوزه علمیه، برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی بر غایتگرایی آفرینش، آموزههای وحیانی پایهگذاری شده و بر این باور است که در تعالیم اسلام و براساس اندیشه حکمت متعالیه و مکتب امام صادق(علیه السلام) که تبلور ناب آن میباشد، ظرفیت و جامعیتی نهفته است که با کشف، تبیین و کاربردی کردن آن، میتوان در علوم و فنون بشری به ویژه علوم انسانی ـ اجتماعی تحوّلی عظیم پدید آورد و در پرتو آن عالمان شایسته و فرهیخته تربیت کرد.

مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن اسرا واحد اراک در سال 1396 زیر نظر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آیت الله دری نجف آبادی در شهر اراک، محل مدرسه علمیه خاتم الانبیاء تاسیس گردید . در سال تحصیلی 1400 رشته تخصصی فلسفه اسلامی نیز به موسسه اضافه گردید.

 

 

ماده 1) اهدف:

گسترش جهانی علوم وحیانی براساس اندیشههای تفسیری، فلسفی، کلامی و فقهی مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله جوادی آملی(دام ظلّه) در جهت:

1. آموزش و تربیت پژوهشگران، فضلاء و مدرسان کارآمد، خلّاق و مبتکر درحوزههای علوم دینی.

2. توسعه و ایجاد ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه­های مذکور.

3 . تثبیت و تحکیم بنیانهای نظری و تقویت علمی مبانی نظری حکومت اسلامی و دفاع از اندیشههای متعالی اسلام ناب.

4 . تقویت پژوهش، به ویژه در جهت تحقق نظامهای معرفتی برپایه تعالیم اسلام و گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشتهای بین علوم اسلامی و علوم انسانی ـ اجتماعی و ارائه دستاوردهای آن.

5 . گسترش و افزایش تعاملات و ارتباط علمی، مخصوصاً میان نخبگان در حوزههای مذکور.

6 . تقویت بنیه علمی دانش‌پژوهان و اساتید در جهت نظریه‌پردازی، نوآوری علوم انسانی اسلامی.

7 . ساماندهی پراکندگی واحدهای آموزشی از جمله مؤسسات و مراکز واحدهای بین‌الملل و برون مرزی.

8 . ارزیابی مستمر عملکرد و ترسیم مسیر تعالی مراکز سازمان.

9. نهادینه نمودن کیفیت آموزش و پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف سازمان.

10. استفاده از فناوریهای جدید برای بالا بردن سرعت، دقت و کارآمدی آموزش و پژوهش و تسهیل ارتباطات علمی، با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه، با این تأکید که فناوری همواره نقش ابزاری برای تحقق رسالت سازمان داشته باشد.

 
رشته ها 
رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن سطح 3
رشته تخصصی فلسفه اسلامی سطح 3
 
اکثر اساتید موسسه از اساتید قم بوده و با توجه به هدف موسسه مبنی بر استفاده از ظرفیت علمی شهرستان اراک موسسه از اساتید شهرستان اراک نیز بهره مند است.
 
در حال حاضر 20 نفر در رشته تفسیر  و 4 نفر در رشته تخصصی فلسفه اسلامی مشغول به تحصیل هستند .  
 
آدرس:اراک، کمربندی شمالی، میدان امام حسن(علیه السلام) مدرسه علمیه خاتم الانبیاء، مؤسسه تفسیر و علوم قرآنی_فلسفه اسلامی