13 12 2016 370614 شناسه:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

 حوزه های علميه در تاريخ تشيع، توليد فكر و انديشه در همه زمينه‌ها، به ويژه‌ موارد مورد نياز جهان اسلام، روابط ميان ملت‌ها و نظريه پردازي براي نظام‌هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در سطح كلان، تربيت علما و مجتهدين در زمينه‌هاي مختلف، به ويژه در وضعيت جهان امروز كه بتواند نقش هدايت مردم را متكفل شود، را بر عهده دارد.

دور اندیشی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی، مفسر کبیر قرآن در بینانگذاری حوزه علمیه سعادت ریشه در چنین تکلیفی دارد و همواره معظم له تاکید موکد به پرورش و آموزش فضلاء، طلاب و دانش پژوهان حوزوی مبذول می فرمایند.


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات
13 12 2016 370614 شناسه:

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

 حوزه های علميه در تاريخ تشيع، توليد فكر و انديشه در همه زمينه‌ها، به ويژه‌ موارد مورد نياز جهان اسلام، روابط ميان ملت‌ها و نظريه پردازي براي نظام‌هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در سطح كلان، تربيت علما و مجتهدين در زمينه‌هاي مختلف، به ويژه در وضعيت جهان امروز كه بتواند نقش هدايت مردم را متكفل شود، را بر عهده دارد.

دور اندیشی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی، مفسر کبیر قرآن در بینانگذاری حوزه علمیه سعادت ریشه در چنین تکلیفی دارد و همواره معظم له تاکید موکد به پرورش و آموزش فضلاء، طلاب و دانش پژوهان حوزوی مبذول می فرمایند.