سازمان جهانی آموزش عالی اسراء

سایت سازمان جهانی آموزش عالی اسراء وابسته به بنیاد بین المللی علوم وحیانی إسرا با هدف ارائه اطلاعات و دسترسی سریع پژوهشگران به سامانه های آموزشی و نیز اخبار، اطلاعیه ها و معرفی آخرین برنامه ها و رویدادهای آموزش عالی اسراء راه اندازی گردیده است. 
Scientific Achievements
Affiliated Institutions
Educational Calendar
7
August
Defense deadline
29
June
End of exams
13
June
Start of exams
2
June
end of the semester
4
february
second semester
2
January
first term
17-1
Desember
Register
Research Profile
 • +381
  دانشجویان فلسفه
 • +87
  واحد آموزشی
 • +542
  دانشجویان تفسیر
 • +263
  تعداد اساتید
 • +6582
  فارغ التحصیلان
 • +13
  هیأت علمی
 • +240
  عنوان نمایه پژوهشی
Educational Courses

Theses
Theses