بسم الله الرحمن الرحیم 

حوزه های علمیه تشیع از دیر باز شناخت و ترویج دین را اساسی ترین وظیفه خود دانسته و هر زمان به تناسب نیازمندیهای فرهنگی ، دینی جامعه به این امر مقدس پرداخته است.

در این زمان تطبیق آموزش های حوزوی بر نیازهای نوشونده زمان و جوامع اسلامی و لزوم پاسخگویی حوزه های علیمه به نیاز های تخصصی جامعه در رشته های مختلف علوم اسلامی از جمله تفسیر ؛ فلسفه و کلام و تبلیغ  حرکتی اساسی از سوی حوزه های علمیه را  می طلبد تا در مقابل جهانی امر تبلیغاتی بتوانند پیام های دینی را مطرح و مخاطبان را به خود  جلب و به هدایت آنان بپردازند

از این رو تربیت مبلغان ، مفسران و پژوهشگران کار آزموده ، خبره و آشنا به علوم  و فنون ضرورت می یابد، تا برای خدمت در عرصه های پژوهشی و تبلیغی حضوری کارشناسانه و فعال داشته باشند بر این اساس دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) تحت اشراف این فقیه فرزانه و حکیم متاله مصمم شد در شهر تهران مراکز آموزش عالی حوزوی و رشته تفسیر و علوم قرآنی را تحت اشراف معظم له و با هماهنگی  مدیریت محترم حوزه علمیه قم و طبق آیین نامه ها و مقررات آن مرکز تاسیس نماید.

1)   اهداف تأسيس

1 – تقویت ارکان دینی جامعه و فعال نمودن افراد در عرصه های دینی و فرهنگی

2 – آموزش و  تعمیق آگاهی طلاب علوم دینی به علوم وحیانی.

3 – شناخت مبانی و دیدگاه های عالیه اسلامی که از سوی اساتید حکمت ، فقه ، کلام و تفسیر بیان می شده است.

4 – تربیت نیروهای توانمند علمی جهت تدریس و تبلیغ معارف دینی بخصوص تفسیر حکمت.

5 – پاسخگویی به پرسش ها و شبهات روز خصوصا به جوانان که از مراکز فرهنگی و علمی داخل و خارج تاثیر می پذیرند.

6 – پرورش محققان و مدرسان سطوح عالیه علوم اسلامی و ایجاد مراکز تحصیلات تکمیلی در رشته های فوق

7 – ایجاد فضای تفاهم و گفتگو بین نهادهای حوزوی و دانشگاهی

 

 

نام: سید مصطفی حسینی نیشابوری

سمت : مدیريت مركز تخصصي تفسير و علوم قرآني اسراء -  تهران

زندگينامه :

متولد نیشابور و تحصیلات تا سال 1380در شهر قم و استفاده از محضر علمی حضرات آیات عظام علامه جوادی آملی (زید عزه) فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه) تبریزی (رحمه الله علیه) اشتغال به تدریس و مدیریت حوزه درتهران و در کنا آن به کار تحقیق و پژوهش و نیز تبلیغ مناسبتی و جلسات علمی اشتغال دارند

سوابق تحصیلی :

از سال 1369 وارد حوزه شده اند و سطح را در محضر اساتیدی همانند استاد حسینی بوشهری ،حسینی خراسانی، سید احمد خاتمی،و حاج آقا رسول تهرانی گذرانده و پس از آن به مدت 16 سال دروس خارج فقه و اصول را از اساتید بزرگوار تلمذ نموده اند.

سوابق تدریس :

تدریس ادبیات سال 78 تا 82

تدریس سطح سال 82 تا 86

تدریس سطح عالی 86 تا 96

سوابق اجرایی :

1-مدیر حوزه علمیهامام رضا (ع)

2-مدیر مدرسه امامباقر (ع) تهران

3- معاونت پژوهش بنیاد قران

4-مدیر گروه آینده پژوهی اندیشکده اسوه     

فعالیتهای علمی و پژوهشی

الف: تالیف کتب

1_تفسیر سوره واقعه

2_تفسیر سوره لقمان

3_تفسیر سوره قدر

4_کتاب اعتکاف

5_کتاب آصره المنابع

6- کتاب امام رضا (ع) در نیشابور

ب:مقالات علمی الجیلاتین ابدیت و مفهوم آن فلسفه زندگی و...

شرح وظایف :

1-تنظیم امور مرکز تخصصی و مدرسه

 2- هماهنگی با مرکز

 3-اداره امور مدرسه و  مرکز تخصصی 

 4- تعامل و همسویی با موسسه جهانی آموزش عالی اسراء

 5- نظارت و کنترل

 6- اجرائی نمودن سیاستهای بنیاد   


دیدگاه شما درباره این مطلب
أضف تعليقات

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

حوزه های علمیه تشیع از دیر باز شناخت و ترویج دین را اساسی ترین وظیفه خود دانسته و هر زمان به تناسب نیازمندیهای فرهنگی ، دینی جامعه به این امر مقدس پرداخته است.

در این زمان تطبیق آموزش های حوزوی بر نیازهای نوشونده زمان و جوامع اسلامی و لزوم پاسخگویی حوزه های علیمه به نیاز های تخصصی جامعه در رشته های مختلف علوم اسلامی از جمله تفسیر ؛ فلسفه و کلام و تبلیغ  حرکتی اساسی از سوی حوزه های علمیه را  می طلبد تا در مقابل جهانی امر تبلیغاتی بتوانند پیام های دینی را مطرح و مخاطبان را به خود  جلب و به هدایت آنان بپردازند

از این رو تربیت مبلغان ، مفسران و پژوهشگران کار آزموده ، خبره و آشنا به علوم  و فنون ضرورت می یابد، تا برای خدمت در عرصه های پژوهشی و تبلیغی حضوری کارشناسانه و فعال داشته باشند بر این اساس دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله جوادی آملی (حفظه الله) تحت اشراف این فقیه فرزانه و حکیم متاله مصمم شد در شهر تهران مراکز آموزش عالی حوزوی و رشته تفسیر و علوم قرآنی را تحت اشراف معظم له و با هماهنگی  مدیریت محترم حوزه علمیه قم و طبق آیین نامه ها و مقررات آن مرکز تاسیس نماید.

1)   اهداف تأسيس

1 – تقویت ارکان دینی جامعه و فعال نمودن افراد در عرصه های دینی و فرهنگی

2 – آموزش و  تعمیق آگاهی طلاب علوم دینی به علوم وحیانی.

3 – شناخت مبانی و دیدگاه های عالیه اسلامی که از سوی اساتید حکمت ، فقه ، کلام و تفسیر بیان می شده است.

4 – تربیت نیروهای توانمند علمی جهت تدریس و تبلیغ معارف دینی بخصوص تفسیر حکمت.

5 – پاسخگویی به پرسش ها و شبهات روز خصوصا به جوانان که از مراکز فرهنگی و علمی داخل و خارج تاثیر می پذیرند.

6 – پرورش محققان و مدرسان سطوح عالیه علوم اسلامی و ایجاد مراکز تحصیلات تکمیلی در رشته های فوق

7 – ایجاد فضای تفاهم و گفتگو بین نهادهای حوزوی و دانشگاهی

 

 

نام: سید مصطفی حسینی نیشابوری

سمت : مدیريت مركز تخصصي تفسير و علوم قرآني اسراء -  تهران

زندگينامه :

متولد نیشابور و تحصیلات تا سال 1380در شهر قم و استفاده از محضر علمی حضرات آیات عظام علامه جوادی آملی (زید عزه) فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه) تبریزی (رحمه الله علیه) اشتغال به تدریس و مدیریت حوزه درتهران و در کنا آن به کار تحقیق و پژوهش و نیز تبلیغ مناسبتی و جلسات علمی اشتغال دارند

سوابق تحصیلی :

از سال 1369 وارد حوزه شده اند و سطح را در محضر اساتیدی همانند استاد حسینی بوشهری ،حسینی خراسانی، سید احمد خاتمی،و حاج آقا رسول تهرانی گذرانده و پس از آن به مدت 16 سال دروس خارج فقه و اصول را از اساتید بزرگوار تلمذ نموده اند.

سوابق تدریس :

تدریس ادبیات سال 78 تا 82

تدریس سطح سال 82 تا 86

تدریس سطح عالی 86 تا 96

سوابق اجرایی :

1-مدیر حوزه علمیهامام رضا (ع)

2-مدیر مدرسه امامباقر (ع) تهران

3- معاونت پژوهش بنیاد قران

4-مدیر گروه آینده پژوهی اندیشکده اسوه     

فعالیتهای علمی و پژوهشی

الف: تالیف کتب

1_تفسیر سوره واقعه

2_تفسیر سوره لقمان

3_تفسیر سوره قدر

4_کتاب اعتکاف

5_کتاب آصره المنابع

6- کتاب امام رضا (ع) در نیشابور

ب:مقالات علمی الجیلاتین ابدیت و مفهوم آن فلسفه زندگی و...

شرح وظایف :

1-تنظیم امور مرکز تخصصی و مدرسه

 2- هماهنگی با مرکز

 3-اداره امور مدرسه و  مرکز تخصصی 

 4- تعامل و همسویی با موسسه جهانی آموزش عالی اسراء

 5- نظارت و کنترل

 6- اجرائی نمودن سیاستهای بنیاد