28 12 2016 370391 شناسه:

1ـ مقدمه

در راستای ترویج تفکر، فرهنگ و اندیشه اسلامی بخصوص جایگاه و منزلت عقل در هندسه معرفت دینی  و ارتباط آن با جوانب مختلف علوم و معارف خصوصا اقتصاد ، صنعت و فناوری با آن علوم که ارتباط این دانشها فقط در سایه علوم انسانی بخصوص علوم اسلامی امکان پذیر است، می توان با احداث دانشگاهی علمی ، تحقیقاتی و آموزشی علوم انسانی اسلامی وایجاد شیوه ها و راهکارهای نوین درارائه دانش و عقاید دینی و پیوند بین آن دو را ایجاد نمود وآموزه های دینی رابا سایر علوم پیوند داده و با تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، روابط بین الملل و ... وارد جامعه نمود .

انستیتوإسراء: به عنوان یک مرکزاسلامی غیر دولتی، در  کشور اتریش برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی برغایت گرائی آفرینش، آموزه های وحیانی پایه گذاری شده و براین باور است که درتعالیم اسلام و بر اساس اندیشه حکمت متعالیه و مکتب امام صادق علیه السلام که تبلور ناب آن می باشد، ظرفیت و جامعیتی نهفته است که با کشف، تبیین و کاربردی کردن آن، می توان درعلوم و فنون بشری به ویژه علوم انسانی- اجتماعی تحولی عظیم پدید آورد و درپرتو آن عالمان شایسته و فرهیخته تربیت کرد .

مرکز برمبنای اصول و ارزشهای وحیانی، علم را نوری خدایی، سرمایه ای والا ومایه کمال و تعالی انسانهای مستعد و مهذب می داند و معتقد است که تعلیم و تعلم همراه با تهذیب نفس، درراستای حرکت انبیاء الهی علیهم السلام و مهمترین رسالت انسان است و تنها با الهی شدن انگیزه ها و هدفها و توام شدن علم و عمل، نقش حقیقی علم در جامعه بشری ایفا خواهد شد .

و از آنجا که نگاه جامع، ژرف‌اندیش و تحلیلی به موضوعات اساسی و راهبردی دین که در آثار بیانی و بنانی فقیه فرزانه و حکیم متاله حضرت آیت الله الظمی جوادی آملی (مد ظله العالی) آمده است و می تواند سند راهبردی قوی برای جوامع بشری باشد و امروزه مباحث اجتماعی و اعتقادی نیز سخت به این کنکاش حیاتی نیازمندیم این دانشگاه تحت اشراف معظم له فعالیت خواهد نمود. 

2  -  اهداف:

1 .  تبین ، ترویج و تعمیق علوم اسلامی در حوزه‌های مختلف؛

2 . تربیت استادان و محققان متعهد و متدین در زمینه علوم انسانی اسلامی  جهت تأمین نیازهای جامعه علمی و دینی داخل و خارج کشور .

3 . تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق نظامهای معرفتی برپایه تعالیم اسلام,گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشته ای بین علوم اسلامی و علوم انسانی - اجتماعی و ارائه دستاوردهای آن .

4.  پاسخگویی به نیازهای تمدنی جهان اسلامی؛

5.  گسترش و افزایش تعاملات و  ارتباط علمی مخصوصاَ میان نخبگان در حوزه های مذکور.

6 - تلفیق اهداف کالبدی با اهداف اجتماعی و فرهنگی.

8 - تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی، روابط بین الملل و ... بر اساس معارف اسلامی.

9 - ایجاد بستر لازم جهت جذب دانشجو و اساتید عالم و متدین از سایر کشورها

10-تقویت بنیه علمی دانشجویان و اساتید درجهت نظریه‌پردازی، نوآوری علوم انسانی اسلامی

11 - ارتباط آموزشی و پژوهشی با اندیشمندان و مراکز علمی دین‌پژوهی داخل و خارج از کشور

12 - رشد فزاینده علمی از راههایی مانند تقویت فضای برخوردار از نشاط، انگیزه، خلاقیت و آزاد اندیشی علمی، دانش پژوهی، ترویج روحیه نقادی، انتقاد پذیری و رسیدن به تفاهم، ایجاد بنیه لازم برای کسب مدارج علمی بالاتر و تسهیل دستیابی به منابع علمی و اطلاعات .


دیدگاه شما درباره این مطلب
أضف تعليقات
28 12 2016 370391 شناسه:

1ـ مقدمه

در راستای ترویج تفکر، فرهنگ و اندیشه اسلامی بخصوص جایگاه و منزلت عقل در هندسه معرفت دینی  و ارتباط آن با جوانب مختلف علوم و معارف خصوصا اقتصاد ، صنعت و فناوری با آن علوم که ارتباط این دانشها فقط در سایه علوم انسانی بخصوص علوم اسلامی امکان پذیر است، می توان با احداث دانشگاهی علمی ، تحقیقاتی و آموزشی علوم انسانی اسلامی وایجاد شیوه ها و راهکارهای نوین درارائه دانش و عقاید دینی و پیوند بین آن دو را ایجاد نمود وآموزه های دینی رابا سایر علوم پیوند داده و با تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، روابط بین الملل و ... وارد جامعه نمود .

انستیتوإسراء: به عنوان یک مرکزاسلامی غیر دولتی، در  کشور اتریش برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی برغایت گرائی آفرینش، آموزه های وحیانی پایه گذاری شده و براین باور است که درتعالیم اسلام و بر اساس اندیشه حکمت متعالیه و مکتب امام صادق علیه السلام که تبلور ناب آن می باشد، ظرفیت و جامعیتی نهفته است که با کشف، تبیین و کاربردی کردن آن، می توان درعلوم و فنون بشری به ویژه علوم انسانی- اجتماعی تحولی عظیم پدید آورد و درپرتو آن عالمان شایسته و فرهیخته تربیت کرد .

مرکز برمبنای اصول و ارزشهای وحیانی، علم را نوری خدایی، سرمایه ای والا ومایه کمال و تعالی انسانهای مستعد و مهذب می داند و معتقد است که تعلیم و تعلم همراه با تهذیب نفس، درراستای حرکت انبیاء الهی علیهم السلام و مهمترین رسالت انسان است و تنها با الهی شدن انگیزه ها و هدفها و توام شدن علم و عمل، نقش حقیقی علم در جامعه بشری ایفا خواهد شد .

و از آنجا که نگاه جامع، ژرف‌اندیش و تحلیلی به موضوعات اساسی و راهبردی دین که در آثار بیانی و بنانی فقیه فرزانه و حکیم متاله حضرت آیت الله الظمی جوادی آملی (مد ظله العالی) آمده است و می تواند سند راهبردی قوی برای جوامع بشری باشد و امروزه مباحث اجتماعی و اعتقادی نیز سخت به این کنکاش حیاتی نیازمندیم این دانشگاه تحت اشراف معظم له فعالیت خواهد نمود. 

2  -  اهداف:

1 .  تبین ، ترویج و تعمیق علوم اسلامی در حوزه‌های مختلف؛

2 . تربیت استادان و محققان متعهد و متدین در زمینه علوم انسانی اسلامی  جهت تأمین نیازهای جامعه علمی و دینی داخل و خارج کشور .

3 . تقویت پژوهش به ویژه در جهت تحقق نظامهای معرفتی برپایه تعالیم اسلام,گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشته ای بین علوم اسلامی و علوم انسانی - اجتماعی و ارائه دستاوردهای آن .

4.  پاسخگویی به نیازهای تمدنی جهان اسلامی؛

5.  گسترش و افزایش تعاملات و  ارتباط علمی مخصوصاَ میان نخبگان در حوزه های مذکور.

6 - تلفیق اهداف کالبدی با اهداف اجتماعی و فرهنگی.

8 - تعریف و تبین نظام های اقتصادی ، اجتماعی، روابط بین الملل و ... بر اساس معارف اسلامی.

9 - ایجاد بستر لازم جهت جذب دانشجو و اساتید عالم و متدین از سایر کشورها

10-تقویت بنیه علمی دانشجویان و اساتید درجهت نظریه‌پردازی، نوآوری علوم انسانی اسلامی

11 - ارتباط آموزشی و پژوهشی با اندیشمندان و مراکز علمی دین‌پژوهی داخل و خارج از کشور

12 - رشد فزاینده علمی از راههایی مانند تقویت فضای برخوردار از نشاط، انگیزه، خلاقیت و آزاد اندیشی علمی، دانش پژوهی، ترویج روحیه نقادی، انتقاد پذیری و رسیدن به تفاهم، ایجاد بنیه لازم برای کسب مدارج علمی بالاتر و تسهیل دستیابی به منابع علمی و اطلاعات .