بررسی تطبیقی آیات قذف در کتب تفسیری فریقین

02 11 2022 802241 ID:
Writer: سید احمد ثاقب
Abstract:
توجه به نجابت انسان در دین مبین اسلام موضع ویژه‌ای دارد و آسیب به این نجابت از حیث عقل و نقل ممنوع می باشد و از مواردی که به حیثیت انسانی خدشه وارد می کند مسالة قذف می باشد و قذف به معنای نسبت ناروای زنا یا لواط به اشخاص محصن یا محصنه است که به نجابت انسانی آسیب وارد می کند و نجابت و شرف انسانی را خط کش دار می سازد. این بزه مسبب هتک حرمت افراد جامعه و به هم ریختگی روابط انسانی در جامعه اسلامی می گردد که با توجه به هتک حرمت هایی که با قذف افراد در جامعه صورت می پذیرد انجام پژوهشی در این مورد اهمیت بالایی دارد. در جهت این پژوهش از استراتژی تحلیلی از کتب فقهی و حقوقی و تفسیری بهره جسته ایم و موضوع را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده ایم، نتیجه تحلیل و بررسی های انجام گرفته در این موضوع این است که بنابر نص صریح قرآن کریم و همچنین از دیدگاه اجتماعی و عرفی قذف افراد قبیح و حرام می باشد و جریمه این حد بنص صریح قرآن در (آیه 4 سوره نور)بیان شده است ومورد اتفاق فریقین (امامیه وعامه)می باشد.به همین خاطر در کتب فقه القرآن و کتب تخصصی آیات الاحکام مورد توجه جدی فقها و مفسرین عظام قرار گرفته است. .در این رساله با تکیه بر 106 کتاب فقهی و حقوقی و 26 کتاب تفسیری به تفصیل مساله قذف مورد بررسی قرار گرفته و طی سه بخش که بخش اول آن مفاهیم مساله قذف و بخش دوم شرایط و موانع تحقق قذف و بخش سوم دیدگاه مفسرین فریقین در مساله قذف و لعان،مورد تحلیل و بررسی و تبیین قرار گرفته است. کلید واژه: قذف ، احصان ، کتب تفسیری ، لعان