فروش ملک وقف‌شده

03 01 2022 372079 شناسه:

احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب وصیت پدرم شش دانگ ملکی به مساحت سیصد مترمربع در کرج جهت احداث حسینیه وصیت گردیده و در حال حاضر سند مالکیت به نام اینجانب می‌باشد. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه شد و شهرداری پس از استعلام از شهرداری مرکز به دلیل وقوع ملک در انتهای بن‌بست و مشکل ترافیکی و ایجاد مزاحمت برای خانه‌های اطراف که مسکونی چند طبقه می‌باشد و نیز کاربری ملک که باغ تثبیت شده است پروانه حسینیه صادر نمی‌نماید.

چنانچه حضرتعالی اجازه فرمایند ملک مرقوم را به فروش رسانده و از مبلغ فروش, ملک مناسبی در محل مناسب که دارای شرایط صدور پروانه حسینیه باشد خریداری و نسبت به اخذ پروانه و ساخت آن اقدام لازم به عمل آید.

بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین

در صورت عدم امکان احداث حسینیه در ملک وصیت‌شده, فروش آن و احداث حسینیه در مکان دیگر منعی ندارد.

جوادی آملی 1395/12/7


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات