حکم سفر شغلی

08 09 2022 623185 شناسه:

شخصي كه شغلش مانند خلبان و ملوان و راننده سفر نيست، بلكه به صورت روزانه يا هفته‌اي چند روز به محل كار خود رفت و آمد مي‌كند يا شخصي كه كثير السفر است ـ يعني در هر ده روز يكبار سفر كند ـ و يا سفر براي او امر عادي گردد، تكليف نماز و روزه او چگونه است؟
​​​​​​​
1. كسي كه سفر او بيش از حَضَر اوست، نمازش تمام و روزه‌اش صحيح است.
2. كسي كه حَضَر او بيش از سفرش است، [ـ يعني چهار روز هفته در وطن است ـ ] نمازش [در سفر] قصر است و نمي‌تواند صائم [روزه‌دار] باشد.   1/2/87


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات