15 04 2024 2565270 شناسه:
image

برنامه اصلی ما در آموزش اسراء، تعالی سازمانی است

پایگاه اطلاع رسانی اسراء:  حجت الاسلام و المسلمین روح الهی معاون آموزش بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در حاشیه نشست آیین آغاز سال 1403، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء، تعالی سازمانی را از برنامه های اصلی خود بیان کرد.

پایگاه اطلاع رسانی اسراء:  حجت الاسلام و المسلمین روح الهی معاون آموزش بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در حاشیه نشست آیین آغاز سال 1403، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اسراء، تعالی سازمانی را از برنامه های اصلی خود بیان کرده و اظهار داشت: نسل اول آموزش به مراکز آموزشی گفته می شود که آموزش و تحقیق است و با پایان نامه به پایان می رسد، نسل دوم، موسسات آموزشی هستند که ضمن آموزش، پژوهش پیشرفته را دارا هستند و با دکترای پژوهشی به پایان می رسند و نسل سوم دانشگاه هایی هستند که دانش را به فنآوری تبدیل کردند که دوره آموزشی با تولید علم یا محصولات علمی، به پایان می رسد و این نسل بیشترین ارتباط را بین دانشگاه و جامعه برخوردار است، لذا در سال جدید برنامه اصلی ما در آموزش اسراء، تعالی سازمانی است که در مباحث علمی، شاهد ارتقاء به نسل سوم آموزش یعنی همان«آموزشِ پژوهش محورِ فنآورانه» بوده و در بخش مدیریتی، شاهد تغییر اساسی در (متد آموزشی ) برای رسیدن به حکمرانی دیجیتال خواهیم بود.