دیدار جمعی از شاعران آیینی با آیت الله العظمی جوادی آملی

پایگاه اطلاع رسانی اسراء: جمعی از شاعران آیینی روز دوشنبه (20 فروردین ماه) بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور در دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی با معظم له دیدار و گفتگو کردند.  

555

هنر مایه مقبولیتِ معقول هاست!

آیت الله العظمی جوادی آملی در این دیدار بیان داشتند: شما نعمت خاصی دارید و این نعمت نه ارزان است نه همگانی!

ایشان بیان داشتند: خیلی ها علاقه دارند شعر بگویند، اما این نعمت به هر کسی داده نمی شود، این جمال یوسفی است، این هنر است، این فضل الهی است، این به درس خواندن و اینها نیست و اگر این نعمت هست، در برابر هر نعمت، مسئولیتی هم هست!


​​​​​​​معظم له اظهار داشتند: حرف اگر محتوای خوبی داشته باشد، معقول است اما هر حرف معقولی مقبول نیست، هر حرف صحیحی به دل نمی نشیند، جمع معقولیت و مقبولیت با هنر است ، اگر کلام صحیح نباشد، معقول نیست و اگر صحیح باشد، برای اینکه دیگران بپذیرند و به آن دل بسپارند، باید مقبول باشد.

ایشان بیان داشتند: هنر مایه مقبولیتِ معقول هاست؛ این هنر هنرمند، معقول را مقبول می کند و اگر کلامی را با نثر و شعر بگوید و یا با آهنگ خوب بخواند یا با خط خوب بنویسد، آن معقول را مقبول می کند، صرف اینکه حرف، معقول است و همگان به دل بگیرند و اثر کند، اینگونه نیست، حرف خوبی که کنار معقولیت خود، مقبولیت را دارد، اگر آهنگ خوبی به نام هنر، اگر شعر خوبی به نام هنر، خط خوبی به نام هنر این معقول را همراهی بکند، این می شود دلپذیر!

09 04 2024