25 10 2022 879285 شناسه:
image
اخبار پذیرش

ثبت نام و پذیرش تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی

پذیرش تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی جهت تحصیل در مقطع سطح 2 ، سه و چهار در نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1402 آغاز شد . 

 

پذیرش تکمیل ظرفیت رشته های تخصصی جهت تحصیل درمقطع سطح 2 ، سه و چهار در نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1402 آغاز شد . 

 

زمان ثبت نام : 3لغایت 15 دی ماه 1401

 

جهت ثبت نام به سایت سنجش و پژوهش حوزه های علمیه مراجعه نمایید.