ردیابی برچسب‌ها
برچسبی وجود ندارد
مدیریت دسته بندی‌ها

برگزاری جلسه کارگروه مشورتی معاونین پژوهشی مراکز تخصصی قم

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهانی آموزش عالی اسراء: به همت سازمان جهانی آموزش عالی اسراء جلسه کارگروه مشورتی معاونین پژوهش مراکز تخصصی حوزوی قم در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار گردید.

حجج اسلام تقی پور معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی حوزوی اسراء در قم و اکبرپور نماینده معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علیمه قم، به تشریح برنامه های هفته پژوهش مراکز تخصصی حوزوی در قم پرداختند.

در ادامه حجت الاسلام اکبرپور با معرفی و تشریح ساختار شورای علمی – مشورتی مراکز تخصصی حوزوی قم به ارائه گزارشی از آئین نامه کارگروه مشورتی پژوهشی در مراکز تخصصی حوزوی پرداخت.

از دیگر برنامه های این نشست تبادل نظر در خصوص شرایط احراز معاون پژوهش مراکز تخصصی حوزوی بود که پس از بررسی شرایط احراز معاون پژوهش از طرف جمع با تصحیح بعضی از مواد، این مهم به تصویب رسید.